Poslední komentáře

Školení Microsoft Access - Práce s daty

Microsoft Access - Práce s daty

Popis školení

Školení seznámí účastníky s nástroji pro práci s daty v databázovém programu MS Access. Naučí je vytvářet tabulky pro ukládání dat a propojovat tabulky pomocí relací. Školení dále seznámí účastníky s tvorbou databázových dotazů pro třídění a řazení dat, pro tvorbu výpočtů a výstupů a pro manipulaci s daty.

Pro koho je školení určeno

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří potřebují získávat z tabulek výstupy dle potřeb.
Pokud nebude dohodnuto jinak, výuka proběhne v Accessu 2021, školení je ale vhodné i pro všechny uživatele Accessu 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, případně Microsoft 365.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Úvod do problematiky databázových systémů, teorie databázových systémů

1.1.     Konceptuální model databáze

1.2.     Relační model databáze

2. Základní seznámení s programem MS Access, filosofie práce v MS Accessu

2.1.     Otevření databáze, práce s okny, popis jednotlivých ovládacích prvků programu

3. Tabulky

3.1.     Vytvoření nové tabulky v návrhovém zobrazení

3.2.     Vkládání polí do tabulky, datové typy, výchozí hodnota, titulek

3.3.     Primární klíč, cizí klíč, indexy

4. Relace

4.1.     Vytvoření relace v okně relací

4.2.     Vazba relací na datový model

4.3.     Vlastnosti relací - Referenční integrita, aktualizace souvisejících polí

5. Výběrové dotazy

5.1.     Vytvoření jednoduchého dotazu v návrhovém zobrazení, nástroj pro tvorbu dotazů QBE

5.2.     Výběrové dotazy – řazení a třídění dat, podmínky, použití funkcí

5.3.     Výpočtové sloupce v dotazech, parametr dotazu

5.4.     Agregační funkce v dotazu - SUM, COUNT, MAX, MIN atd.

5.5.     Analýza dat – Křížový dotaz

6. Akční dotazy

6.1.     Vytvářecí dotaz

6.2.     Přidávací dotaz

6.3.     Aktualizační dotaz

6.4.     Odstraňovací dotaz

6.5.     Sjednocovací dotaz (select union)

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Cena obsahuje

Pro každého účastníka poskytnutí počítače, výukové materiály, příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.