Poslední komentáře

Školení Microsoft Access pro pokročilé uživatele

Microsoft Access - Pokročilé školení

Popis školení

Školení je určeno všem, kteří již mají základní znalost programu MS Access a chtějí si své znalosti dále prohloubit. Na tomto školení se zabýváme detailním popisem jednotlivých objektů databáze (tabulky pro ukládání dat, dotazy pro třídění a řazení dat, formuláře pro zadávání dat a sestavy pro tisk dat) a naučíme vás tyto objekty navrhovat, vytvářet a sestavovat do databázové aplikace. Naučíme vás v databázi využívat další nástroje, jako jsou makra a uživatelské karty nabídek. Seznámíme se i se základy jazyka Visual Basic.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro uživatele MS Access, kteří chtějí prohloubit své stávající znalosti a naučit se vytvářet vlastní databázové aplikace.
Pokud nebude dohodnuto jinak, výuka proběhne v Accessu 2021, školení je ale vhodné i pro všechny uživatele Accessu 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, případně Microsoft 365.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Opakování a rozšíření znalostí teorie databázových systémů

1.1.     Úvod, proces návrhu a realizace databáze

1.2.     Strukturovaná analýza, konceptuální datový model, data flow diagram, životní cyklus entit

1.3.     Relační datový model, složitější příklady, vztah M:N s časovým rozlišením

2. Základní objekty MS Accessu - rozšíření znalostí

2.1.     Nástroje MS Accessu pro tvorbu aplikací

2.2.     Tabulky a relace (indexy, typy relací a spojení, referenční integrita)

2.3.     Výběrové dotazy

2.4.     dotaz s parametrem

2.5.     výpočtové pole dotazu

2.6.     souhrny v dotazech

2.7.     Křížové dotazy

2.8.     Akční dotazy

2.9.     Vytvářecí dotaz

2.10.Přidávací dotaz

2.11.Odstraňovací dotaz

2.12.Aktualizační dotaz

2.13.Dotaz nad dotazem

2.14.Použití Null v dotazech, vnější a vnitřní spojení - použití

2.15.Formuláře – formulář s podformulářem s časovým rozlišením, formuláře pro zadávání dat a pro prohlížení dat

2.16.Sestavy

3. Nabídky příkazů

3.1.     Vytvoření uživatelského nabídkového pruhu, asociace k formuláři

3.2.     Vytvoření uživatelské kontextové nabídky, asociace k formuláři

4. Vytvoření aplikace – ukázka na souhrnném příkladu

4.1.     Formulář s podformulářem, sestava s podsestavou, nad relační strukturou M:N

4.2.     Vyhledání konkrétního záznamu ve formuláři (sestavě) na základě výběru podmínky v poli se seznamem (combo box)

4.3.     Vyhledávání souvisejících záznamů pro tříúrovňový seznam (třítabulková struktura, dvě relace)

4.4.     Vzájemná vazba formulářů z nabídkového (MENU) formuláře, otevírací a zavírací tlačítka

4.5.     Možnosti „Při spuštění“ databáze – skrytí okna databáze, zobrazení MENU formuláře

5. Automatizace aplikací pomocí jazyka VISUAL BASIC

5.1.     Základní pojmy a principy jazyka Visual Basic

5.2.     Editor jazyka, kompilátor, seznámení s prostředím, uživatelská nastavení

5.3.     Událostní procedury ve formulářích

5.4.     Ukázka práce s Visual Basicem na jednoduchých příkladech

6. Databáze MS Access na síti a ve víceuživatelském prostředí

6.1.     Architektura klient – server, souborový server MS Jet, výhody a nevýhody, možnost převodu Accessovské databáze na SQL server

6.2.     Základní pravidla pro tvorbu databází ve víceuživatelském prostředí

7. Ukázka některých databázových projektů na závěr, diskuse

7.1.     Ukázky realizovaných projektů

7.2.     Diskuse, dotazy posluchačů

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Doporučené předchozí kurzy

MS Access - Základní školení

Cena obsahuje

Pro každého účastníka poskytnutí počítače, výukové materiály, příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.