Poslední komentáře

Školení Jak úspěšně vyjednávat s dodavateli I.

Obchodní dovednosti - Jak úspěšně vyjednávat s dodavateli I.

Popis školení

Prakticky každé obchodní jednání se odvíjí od schopnosti obou stran vyjednávat a proto je vyjednávání jednou z klíčových činností pracovníků nákupu.
Zajímá vás, jak to, že někteří nákupčí se podívají na dodavatele, vyslechnou si jej a vědí, jak na něj zapůsobit? Stačí jim říct několik správných slov, aby dosáhli toho, co potřebují. Správně odhadnou, jaké argumenty na partnera zapůsobí a mistrně toho umějí využít. A totéž se můžete naučit i vy.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno nákupním profesionálům různých oborů, kteří chtějí zvýšit svoji vyjednávací sílu a zlepšit vyjednávací schopnosti, stejně tak i pro začínající pracovníky, kteří se mají zájem vzdělávat a kariérově růst.
Každý účastník obdrží dokumentaci a benefity ve výši 4500 Kč.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

 • Jak se na jednání správně připravit a vést jej
 • Jak dosáhnout určeného cíle
 • Jak vyjednávat ve slabé pozici/obtížných situacích
 • Jaké argumenty na dodavatele platí
 • Nebudete jednání protahovat řečmi, které nepřináší výsledek
 • Získáte praktické poznatky na zlepšení svých vyjednávacích schopností
 • Jaké jsou zásady úspěšného vyjednávání
 • S čím úspěšné vyjednávání úzce souvisí
 • Jaké jsou postoje dobrého nákupčího
 • Jak rychle rozpoznat, s kým jednáte
 • Jak kombinovat různé styly vyjednávání
 • Ukážeme si příklady vyjednávacích strategií
 • Podíváme se na příklady vyjednávacích taktik
 • Zaměříme se na argumentaci nákupčího
 • Osvojíte si umění mluvit, naslouchat a klást otázky
 • Představíme si postup vyjednávání v obtížných situacích
 • Při řešení případové studie si uděláte představu, jaké jsou vaše silné stránky a na čem zapracovat

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků. Výuku provádí pan Jaroslav Cirkovský ze společnosti BENEFICO s.r.o.