Poslední komentáře

Obchodní dovednosti

Obchodní dovednosti
Vyberte si z nabídky školení se zaměřením na obchodní dovednosti a problematiku nákupu.

Školení strategického řízení nákupu a strategie nákupu

Délka školení: 7 hodin v 1 dni
Základní cena za účast jedné osoby: 5 445,- Kč s DPH / 4 500,- Kč bez DPH

Hlavním úkolem strategicky řízeného nákupu je nakupovat ve správné kvalitě, kvantitě a čase, od správného a bezpečného dodavatele.
Osvojte si dovednosti nutné pro zavedení používání nástrojů strategického řízení nákupu, které vám pomohou ke zvýšení úrovně vašeho firemního nákupu. Na školení vám představíme postupy pro optimalizaci procesu nákupu a snižování jeho nákladů, získáte návod pro nastavení pravidel nákupu, určení rolí, jejich odpovědností a mnoho dalších užitečných informací.

Školení správného výběru a řízení dodavatele

Délka školení: 7 hodin v 1 dni
Základní cena za účast jedné osoby: 5 445,- Kč s DPH / 4 500,- Kč bez DPH

„Jsou naše nákupní ceny dobré nebo špatné? Jak to vlastně zjistíme? Co máme udělat pro to, aby se naši dodavatelé ještě zlepšili?“ Toto jsou otázky, které zazní snad v každém nákupním oddělení. Znáte na ně správné odpovědi? Zajímá vás, co funguje a co ne, čemu má smysl věnovat pozornost, kde jsou vaše slabiny a v čem jste opravdu dobří?
Na našem školení získáte informace a praktické tipy, které vás nasměrují tak, abyste dělali správné činnosti správným způsobem a ve správný čas.

Školení Jak si vyjednat lepší dodavatelské podmínky

Délka školení: 7 hodin v 1 dni
Základní cena za účast jedné osoby: 5 445,- Kč s DPH / 4 500,- Kč bez DPH

Na semináři vám představíme kompletní problematiku výběrových řízení a fenomén posledních několika let - elektronické aukce a poptávky.
Získáte praktické informace, jakým způsobem můžete snížit nákupní ceny a vyjednat si lepší dodavatelské podmínky. Představíme vám techniky a postupy, díky kterým se naučíte výběrová řízení lépe organizovat, optimalizovat a zefektivnit.

Školení Jak úspěšně vyjednávat s dodavateli I.

Délka školení: 7 hodin v 1 dni
Základní cena za účast jedné osoby: 5 445,- Kč s DPH / 4 500,- Kč bez DPH

Prakticky každé obchodní jednání se odvíjí od schopnosti obou stran vyjednávat a proto je vyjednávání jednou z klíčových činností pracovníků nákupu.
Zajímá vás, jak to, že někteří nákupčí se podívají na dodavatele, vyslechnou si jej a vědí, jak na něj zapůsobit? Stačí jim říct několik správných slov, aby dosáhli toho, co potřebují. Správně odhadnou, jaké argumenty na partnera zapůsobí a mistrně toho umějí využít. A totéž se můžete naučit i vy.

Školení jak úspěšně vyjednávat s dodavateli II.

Délka školení: 7 hodin v 1 dni
Základní cena za účast jedné osoby: 5 445,- Kč s DPH / 4 500,- Kč bez DPH

Seminář navazuje na svého předchůdce Vyjednávání s dodavateli I., který účastníkům dále rozšiřuje znalosti v oblasti nákupu.