Poslední komentáře

Školení strategického řízení nákupu a strategie nákupu

Obchodní dovednosti - Strategické řízení nákupu a strategie nákupu

Popis školení

Hlavním úkolem strategicky řízeného nákupu je nakupovat ve správné kvalitě, kvantitě a čase, od správného a bezpečného dodavatele.
Osvojte si dovednosti nutné pro zavedení používání nástrojů strategického řízení nákupu, které vám pomohou ke zvýšení úrovně vašeho firemního nákupu. Na školení vám představíme postupy pro optimalizaci procesu nákupu a snižování jeho nákladů, získáte návod pro nastavení pravidel nákupu, určení rolí, jejich odpovědností a mnoho dalších užitečných informací.

Pro koho je školení určeno

Nákupní profesionály různých oborů, kteří si chtějí rozšířit své znalosti, stejně tak i pro začínající pracovníky, kteří se mají zájem vzdělávat a kariérově růst.
Každý účastník obdrží dokumentaci a benefity ve výši 3300 Kč.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

  • Jaké jsou trendy v oblasti nákupu
  • Jakým klíčovým činnostem se při řízení nákupu věnovat a proč
  • Na které klíčové procesy nákupu se zaměřit a proč
  • Jak identifikovat pracovní role a rozdělit odpovědnost
  • Jaké jsou klíčové parametry výkonnosti nákupu
  • Proč je důležité rozdělení nakupovaného zboží a služeb
  • Jaké faktory ovlivňují strategii nákupu a jak ji optimálně nastavit
  • Jaké analýzy se k oblasti nákupu vztahují a jak je použít v praxi
  • Jak rozvíjet oddělení nákupu a zvyšovat jeho efektivitu
  • Proč je důležitá IT podpora nákupu a jak ji využít pro vyjednání lepších dodavatelských podmínek a cen

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků. Výuku provádí pan Jaroslav Cirkovský ze společnosti BENEFICO s.r.o.