Poslední komentáře

Úvod do Amazon Web Services

Amazon Web Services - Úvod do Amazon Web Services

Popis školení

Na názorných ukázkách vám představíme přehled všech klíčových nástrojů a služeb obsažených v Amazon Web Services. Služeb je nyní více než 80 a na na školení je představíme v kompaktním balíku a logických souvislostech.

Pro koho je školení určeno

Pro kohokoli z IT, architekty, programátory, operátory, pracovníky z oddělení bezpečnosti atd.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Billing model, obecná struktura služeb

2. AWS API

3. Computation

3.1. EC2 (Autoscaling, Loadbalanicg)

3.2. ECS

3.3. Elastic Beanstalk, Lightsail

3.4. Serverless - Lambda

4. Databáze

4.1. RDS, Aurora

4.2. noSQL DynamoDB, Elasticache
4.3. Migrace dat

5. Úložiště

5.1. S3, Glacier
5.2. EBS, EFS
5.3. Bigdata - EMR, Redshift
5.4. Snowball

6. Sítě

6.1. VPC
6.2. Cloudfront
6.3. Direct Connect
6.4. Route53

7. Developerské nástroje

7.1. Code Commit
7.2. Code Build
7.3. Code Deploy
7.4. Code Pipeline

8. Bezpečnost, compliance

8.1. IAM
8.2. Inspector
8.3. Key Management System
8.4. Shield
8.5. WAF
8.6. HSM
8.7. Organization

9. Monitoring, management zdrojů

9.1. Cloudwatch
9.2. CloudTrail, Config
9.3. Trusted advisor
9.4. Service Catalogue
9.5. Cost Explorer

10. Analýza dat

10.1. Amazon Athena
10.2. Amazon EMR
10.3. Amazon Elasticsearch Service
10.4. Amazon Kinesis
10.5. Amazon Redshift
10.6. AWS Data Pipeline

11. Umělá inteligence

11.1. Machine learning
11.2. Polly
11.3. Lex
11.4. Rekognition

12. Notifikace, zpracování zpráv

12.1. SNS
12.2. SQS
12.3. SES
12.4. Pinpoint

13. Nástroje pro vývoj mobilních služeb

13.1. AWS API Gateway
13.2. Mobila Hub
13.3. Cognito

14. Business

14.1. Workplaces
14.2. WorkDocs
14.3. WorkMail
14.4. Chime

15. Internet of things

15.1. Platforma na AWS
15.2. Greengrass
15.3. IoT button

 

 

Konstrukce AWS API

Souhrn všech technických služeb AWS + Příklady použití a propojení služeb

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Doporučené navazující kurzy

Školení DevOps: přehled nástrojů

Cena obsahuje

Poskytnutí drobného občerstvení: ovoce, cereální tyčinky, káva, čaj, voda atd.