Poslední komentáře

Školení Microsoft Visio pro pokročilé

Microsoft Visio - Pokročilé školení

Popis školení

Na školení se účastníci naučí vytvářet schémata, výkresy a struktury dle vlastních potřeb. Naučí vizualizovat vlastní vývojové diagramy, organizační struktury, plány prostorového uspořádání a další struktury.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro uživatele se znalostí MS Visio alespoň na úrovni základního školení.
Pokud nebude dohodnuto jinak, výuka proběhne ve Visiu 2021, školení je ale vhodné i pro všechny uživatele Visia 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, případně Visia Online.

Datum zahájení Dnů výuky Hodin výuky Čas výuky Cena s DPH Cena bez DPH  
17. 10. 2024 (Čt) 1 5 13:00 - 18:00 4 175,- Kč 3 450,- Kč
Objednat školení Podrobnosti
Místo konání Online výuka, Mapa
Lektor: Mikláš Daniel
Objednat školení Podrobnosti
08. 01. 2025 (St) 1 5 13:00 - 18:00 4 175,- Kč 3 450,- Kč
Objednat školení Podrobnosti
Místo konání Online výuka, Mapa
Lektor: Mikláš Daniel
Objednat školení Podrobnosti
Vícedenní termíny školení na sebe přímo navazují, tedy druhý a další den školení je ihned po dni, kdy školení začíná. Pokud vám žádný z vyhlášených veřejných termínů nevyhovuje, poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Sjednocení znalostí

2. Tvorba vlastních motivů

2.1.    Použití korporátních barev

2.2.    Dědičnost motivů

2.3.    Přenositelnost vlastních schémat

3. Data obrazců

3.1.    Databázový model Visia

3.2.    Definice dat obrazců

3.3.    Vkládání dat obrazců

4. Datové symboly

4.1.    Definice

4.2.    Výchozí datové symboly

4.3.    Úprava datových symbolů

4.4.    Vizualizace externích dat v datových symbolech

5. Import a vizualizace dat z databázového zdroje

5.1.    Jednorázový import z Excelu

5.2.    Automatické přiřazení položek dat obrazce

5.3.    Import a vizualizace dat z SQL databáze a Sharepointu

6. Vývojové diagramy

6.1.    Efektivní postupy pro tvorbu vývojových diagramů

7. Organizační diagramy

7.1.    Efektivní postupy tvorby vývojových diagramů

7.2.    Import dat z Excelu a vytvoření organizačního diagramu

8. Diagram příčin a následků

8.1.    Efektivní postupy tvorby diagramů příčin a následků

9. Strom problému

9.1.    Efektivní postupy tvorby Stromu problému

10. Ganttův diagram a časová osa

10.1.Přehled diagramů časového a projektového plánování

10.2.Tvorba a správa časových os

10.3.Tvorba a správa Ganttova diagramu

11. Plány prostorového uspořádání

11.1.Efektivní postupy pro tvorbu plánů prostorového uspořádání

11.2.Spojování obrazců do skupin

11.3.Třídění obrazců do vrstev

12. Business Process Model and Notation - BPMN

12.1. Pravidla pro tvorbu BPMN diagramů v Microsoft Visio
12.2. Události (Events), aktivity/úlohy (Activities), brány (Gateways)
12.3. Sekvenční toky (Sequence flow), toky zpráv (Message Flow), přidružení (Assiciations)
12.4. Bazény a dráhy (Pools and Lanes)
12.5. Artefakty: datové objekty (Data Objects), skupiny (Groups), anotace (Annotations)
12.6. Tvorba a správa podprocesů, kontejnery
12.7.BPMN modely (vnitřní, veřejné, globální)
12.8. Identifikace a oprava chyb v BPMN diagramu
12.9. Napojení diagramu na externí data (Excel, Access, SQL, SharePoint, OLEDB, ODBC atd.)

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Doporučené předchozí kurzy

MS Visio - Základní školení

Cena obsahuje

Pro každého účastníka poskytnutí počítače, výukové materiály, příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.