Poslední komentáře

Školení MS Word - Makra, formuláře a VBA programování

Microsoft Word - Makra a formuláře

Popis školení

Zvládněte základy programování ve Wordu. Na praktických příkladech se naučíte vytvářet formuláře pro sběr dat a způsoby ukládání formulářových dat v databázi. Taktéž získáte znalosti automatizovaného vytváření formulářů a automatizovaného načítání obsahu formulářů. Součástí školení bude tvorba a úprava maker ve Wordu a základy programovacího jazyka Visual Basic for Applications.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro zájemce, kteří běžně pracují ve Wordu a potřebují zautomatizovat pracovní postupy a procesy. Předchozí znalost programování je výhodou, ale není nutná.
Pokud nebude dohodnuto jinak, výuka proběhne ve Wordu 2021, nicméně školení je vhodné pro všechny uživatele Wordu 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, případně Microsoft 365.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Základní informace o tvorbě formulářů

1.1. Návrh formuláře, rozložení polí a ovládacích prvků
1.2. Různé typy formulářů dle účelu použití

2. Vytvoření formuláře v programu MS Word

2.1. Možnosti programu Word při tvorbě formulářů, ovládací prvky a formulářová pole
2.2. Vytvoření formulářového dokumentu
2.3. Vložení formulářových polí a dalších ovládacích prvků
2.4. Zamčení formuláře, různé možnosti distribuce uživatelům

3. Makra v programu MS Word

3.1. Jak fungují makra ve Wordu, princip použití
3.2. Záznam makra
3.3. Spuštění makra (Klávesovou zkratkou, Menu, Panely nástrojů, Automatické spouštění)

4. Umístění maker - Práce v prostředí editoru jazyka Visual Basic for Application

4.1. Nastavení prostředí modulu
4.2. Ladění (Ladící okno, kukátko, krokování maker, zarážky, zastavení makra)
4.3. Práce s nápovědou
4.4. Prohlížeč objektů

5. Proměnné

5.1. Deklarace proměnných, datové typy
5.2. Životnost proměnných

6. Podprogram (Sub, Private Sub), Procedura

6.1. Vytvoření vlastní uživatelské procedury

7. Funkce (Function), vytvoření vlastní funkce

7.1. Deklarace funkce, vstup a výstup
7.2. Dostupnost podprogramů a funkcí
7.3. Vytvoření vlastní funkce - praktická ukázka

8. Příkazy jazyka Visual Basic for application (VBA)

8.1. Funkce vstupu a výstupu (MsgBox, InputBox)
8.2. Cykly, přepínače, podmínky (Do-Loop, If-Then-Else, apod.)
8.3. Logické operátory, Datové a časové funkce, Formáty apod.
8.4. Správa chyb při běhu makra (On Error...., Err, Error)
8.5. Využití maker ve formulářích
8.6. Ukázkový příklad - vytvoření makra pro překopírování vybraných polí (textu) z formuláře do formuláře. (Např. přenesení vyplněných údajů z hlavního formuláře do dalších formulářů - příloh)

9. Vytváření formulářů pro hromadné získávání dat

9.1. Vytvoření formulářového dokumentu
9.2. Vložení formulářových polí
9.3. Vytvoření vazby formuláře na datový zdroj, volba externího datového zdroje, vazba na textový soubor, tabulku, nebo databázi
9.4. Zapsání vyplněných dat ve formuláři do datového zdroje (textového souboru, tabulky, databáze)
9.5. Praktický příklad - vytvoření formuláře pro zadávání dat

10. Načtení dat do formulářů ze zdroje dat - hromadná korespondence

10.1. Vytvoření formulářů pro tisk- adresní štítky, obálky, vlastnosti a úpravy
10.2. Načtení údajů pro formulář z externího zdroje dat
10.3. Vygenerování štítků pro tisk nebo do souboru
10.4. Praktické rady pro tisk štítků a obálek
10.5. Hromadné rozesílání dokumentů

11. Praktická ukázka použití formuláře s vazbou na externí data

11.1. Načtení dat do formuláře z databáze (např. údaje o klientovi z databáze klientů)

12. Možné problémy při použití formulářů

12.1. Typické problémy a jejich řešení

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Doporučené předchozí kurzy

Školení MS Word pro pokročilé uživatele

Cena obsahuje

Pro každého účastníka poskytnutí počítače, výukové materiály, příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.