Poslední komentáře

Edumatik je společensky odpovědnou firmou. Jako hlavní oblast podpory si naše společnost vybrala téma rozvoje komunitního života v regionech, a proto v rámci programu filantropie spolupracujeme od roku 2014 s Jihomoravskou komunitní nadací. Tato nadace podporuje občanské aktivity v oblasti kultury, ekologie a komunitního rozvoje na jižní Moravě, především však na Hodonínsku a Břeclavsku. Jsme rádi, že můžeme přispět a být užiteční.

Mezi nadací podpořené a občanskými aktivisty v nedávné době úspěšně realizované projekty patří např.:

 • Konference o folklóru
 • Filantropie a mecenáši rodu Lichtenštejnů
 • Poznej cenu svobody
 • Muzeum vinařství v Mikulčicích
 • Čtyři roční období na vesnici
 • Bezpečně tmou
 • Hmyzí domečky v Lanžhotě
 • Draní peří
 • Odcházející krása - kalendář krojovaných žen - seniorek
 • Vano fotí šohaje - kalendář krojovaných chlapců
 • Revitalizace parku a dětského hřiště v Týnci, Moravské Nové Vsi a dalších obcích.

 

Bezpečně tmou Vano fotí šohaje
Odcházející krása Hmyzí domečky