Poslední komentáře

Školení MS Excel - VBA II. - Visual Basic for Applications

Microsoft Excel - Visual Basic for Applications - VBA - II.

Popis školení

Na školení se naučíte automatizovat činnosti v tabulkách, provádět diskové operace, pokročilou správu ovládacích prvků ve formulářích, komunikaci Excelu a Outlooku včetně rozesílání emailových zpráv, tvorbu grafů a další problematiku VBA. Školení obsahuje množství příkladů z praxe.

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro účastníky předchozího školení nebo programátory. Školení není určeno pro začátečníky ve VBA, před účastí na tomto kurzu důrazně doporučujeme účast na předchozím školení.
Pokud nebude dohodnuto jinak, výuka proběhne v Excelu 2021, školení je ale vhodné i pro všechny uživatele Excelu 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, případně Microsoft 365.

Datum zahájení Dnů výuky Hodin výuky Čas výuky Cena s DPH Cena bez DPH  
26. 09. 2024 (Čt) 2 10 08:00 - 13:00 7 200,- Kč 5 950,- Kč
Objednat školení Podrobnosti
Místo konání Online výuka, Mapa
Lektor: Mikláš Daniel
Objednat školení Podrobnosti
11. 11. 2024 (Po) 2 10 08:00 - 13:00 7 200,- Kč 5 950,- Kč
Objednat školení Podrobnosti
Místo konání Online výuka, Mapa
Lektor: Mikláš Daniel
Objednat školení Podrobnosti
Vícedenní termíny školení na sebe přímo navazují, tedy druhý a další den školení je ihned po dni, kdy školení začíná. Pokud vám žádný z vyhlášených veřejných termínů nevyhovuje, poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

1. Sjednocení znalostí a pravidel pro práci s Visual Basicem

1.1. Procedura, makro, funkce, dostupnost - lokální a globální

1.2. Moduly

1.3. Objektový model Excelu, objekty, metody, vlastnosti

1.4. Události, událostní procedury a jejich spouštění

2. Pokročilá práce s tabulkami pomocí VBA

2.1. Procházení tabulky, automatická úprava dat

2.2. Vyhledávání souvisejících dat

2.3. Automatické doplnění vzorců do tabulky

3. Práce se soubory a složkami pomocí VBA

3.1. Otevření souboru, vyvolání dialogového okna „otevřít soubor“ včetně výběru typu souboru

3.2. Uložení souboru, vyvolání dialogového okna „Uložit jako“

3.3. Výběr složky, dialogové okno pro výběr složky

3.4. Procházení adresáře (složky), zjištění jmen souborů ve složce

4. Formuláře ve VBA - pokročilá práce s ovládacími prvky ve formulářích

4.1. Seznam, pole se seznamem s více sloupci

4.2. Načtení obsahu pole se seznamem

4.3. Zaškrtávací pole, přepínače, tlačítka, obrázek atd.

4.4. Vzájemné propojení prvků

4.5. Skrývání a zobrazování objektů

4.6. Komplexní příklad formuláře ve VBA

5. E-mail pomocí VBA

5.1. Práce s objektem Outlook v prostředí VBA

5.2. Vytvoření e-mailové zprávy, parametry

5.3. Automatický e-mailing (rozesílání e-mailů na základě tabulky v Excelu – více příjemců)

6. Grafy pomocí VBA

6.1. Vytvoření grafu, propojení se zdrojem dat

6.2. Úprava grafu

Poznámka

Uvedená osnova je doporučená, skutečný obsah školení se může mírně lišit dle potřeb aktuální skupiny účastníků.

Cena obsahuje

Pro každého účastníka poskytnutí počítače, výukové materiály, příklady, cvičení, osvědčení o účasti a občerstvení.