Poslední komentáře

Školení internetového marketingu

Tvorba a správa webů - Internetový marketing

Popis školení

Jednodenní školení zaměřené na praktické metody využití internetu coby marketingového nástroje. Toto školení zahrnuje trochu teorie, ale hlavním těžištěm jsou praktické zkušenosti a příklady z praxe. Školení se zaměřuje jednak na firmy podnikající na internetu (e-shopy, služby přes internet …), tak i na firmy, jež internet využívají jen jako jeden z prodejních a propagačních kanálů (firemní weby …).

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro marketéry nebo osoby pracující na pozicích, v nichž vykonávají marketingovou činnost. Je vhodné také pro manažery rozhodující o marketingové strategii firmy / značky. Od účastníků se očekává určitá praktická, či teoretická znalost marketingu obecně, ale nevyžadují se znalosti z oblasti internetového marketingu. Základní znalosti v oblasti SEO jsou výhodou, ale nikoli podmínkou.

Bohužel aktuálně nemáme vyhlášen veřejný termín tohoto školení. Poptejte vlastní termín, individuální konzultaci nebo nás kontaktujte.

Osnova školení

 1. Vztah mezi internetovým a klasickým marketingem
 2. Jak správně stanovit hlavní a postupové cíle internetového marketingu
 3. Cílové skupiny a jejich chování ve světě internetu
 4. Internetové marketingové nástroje
 5. Internet coby nástroj marketingové propagace
 6. Internet coby nástroj sběru marketingových informací
 7. Internet coby nástroj prodeje a přímého poskytování služeb
 8. Druhy reklam na internetu a jejich specifika (bannery, PPC, affilate, virální reklamy ...)
 9. Sociální internetové komunity z pohledu marketingu
 10. Specifika jednotlivých sociálních sítí z pohledu marketingového zacílení (Facebook, Google+, Twitter, Linkedin …)
 11. O PR na internetu
 12. Zapracování internetového marketingu do celkové marketingové strategie firmy

Poznámka

Školení bude vedeno jazykem marketérů. Vysvětlovat specifika internetového prostředí a možnosti marketingových nástrojů, které internet nabízí. Teorie a počítačová témata budou probírána pouze v nezbytné míře. Největší důraz bude kladen na praktické příklady a strategické / taktické plánování marketingových akcí.

Proč takto pojaté školení? Vycházíme z vlastní zkušenosti i mnoha ohlasů marketérů, kteří si stěžují, že školení internetového marketingu často provádějí SEO specialisti (většinou s IT kvalifikací) a rozdíly mezi školením na SEO a internetový marketing je fakticky minimální. Marketéry nejvíce zajímají praktické zkušenosti, protože z nich se dá čerpat inspirace. Dobrý marketér by měl být kreativní a inspirace mu v kreativitě může výrazně pomoci. V tomto ohledu bude školení značně odlišné. Dáme marketérům to co požadují, jelikož lektor jako marketér jejich požadavky zná a školení bude vedeno jejich řečí, nikoli řečí technika.

Cena obsahuje

Studijní materiály, osvědčení o účasti a občerstvení.